Form ve Dokümanlar

2018 Mali Yılı Ücret Tarifesi - Plan ve Proje Müdürlüğü

İmar Planı Temin Ücreti(TL) ve İmar Planı Değişikliklerinde Uygulanacak Birim Fiyatlar(TL)

Kadın Aktivite Merkezi

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KADIN AKTİVİTE MERKEZİ FORMLARI

Katı Atık Tarifeleri

Belediyemiz meclisine sunulan ve 06.10.2017 tarih ve 2017/148 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2018 yılı katı atık tutarları belirlenmiştir.