İhaleler
07
Ağustos
2017
Pazartesi

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan ekte adresi belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 22.08.2017 14:15

07
Ağustos
2017
Pazartesi

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 22.08.2017 14:15