İhaleler
16
Temmuz
2019
Salı

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Belediyemize ait Buca İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve adresi belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ihale edilerek 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 06.08.2019 16:00

16
Temmuz
2019
Salı

Taşınmazların 3 yıl süre ile kiraya verilmesi hk.

Açık Arttırma

KİK No: -
İhale Tarihi ve Saati: 06.08.2019 16:00