KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Buca Belediyesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


* Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni

* Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni

* Çerez Politikası

* Encümen Üyeleri İçin Aydınlatma Metni

* İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

* Meclis Üyeleri İçin Aydınlatma Metni

* Santral-Vatandaş Hizmetleri İçin Ön Aydınlatma

* Tedarikçi Aydınlatma Metni

* Vatandaş Aydınlatma Metni

* Ziyaretçi Aydınlatma Metni

* Gönüllü Katılım Platformu İçin Aydınlatma Metni

* Muhtar İçin Aydınlatma Metni

* Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü - Aydınlatma Metni

* Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü - Vatandaş için Açık Rıza Metni

* Yazı İşleri Müdürlüğü Vatandaş Aydınlatma Metni