İzmir Buca Belediyesi
Bilgi Edinme Formu
Bilgi Edinme Hakkı Nedir?
İdarenin kurduğu ve kurmakta olduğu işlemler ve eylemlerle ilgili bireylerin bilgi almasını ve belgeleri elde etmesini öngören temel bir insan hakkıdır. Bilgi edinmenin temel amacı, idarenin alacağı kararları hukuka uygun bir şekilde etkileyebilmesi için, kişinin bilgilenmesini sağlamaktır.

Bilgi Edinme Hakkına İlişkin Yasal Düzenlemeler Nelerdir?
- Anayasanın 74. maddesi
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Bilgi ve Belgeye Erişim Genel Tebliği
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ.

Kaynak: CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi


* Bilgi Edinme Başvurularınız için aşağıdaki bağlantı üzerinden açılacak formu doldurabilirsiniz.

Buca Belediye Başkanlığı - CİMER Bilgi Edinme Başvuru Formu


* İzmir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 11.01.2019 tarihli ve 85870115-639/2400 sayılı yazısı ve Buca Kaymakamlığı İlçe Bilgi İşlem Şefliğinin 16.01.2019 tarih ve 52906227-639-258 sayılı yazısına istinaden Bilgi Edinme Başvuru Formu için CİMER entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.