Sivil Savunma
Sivil Savunma
Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekûn savunmanın en önemli unsurlarından biridir sivil savunma
 
-Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;
-Afetlerde can ve mal kurtarılması;
-Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;
-Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;
-Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;
-Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi; konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU,KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.
Belediyemiz Sivil Savunma iş ve işlemleri Sivil Savunma Uzmanlığınca 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ,5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun ile 5393 Belediye Kanunu gereği hizmetlerini yürütmektedir.