İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 117 ada 28, 30 ve 31 parsellerinde tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan Bakanlığın KUİP-351036621 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı
İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 117 ada 28, 30 ve 31 parsellerinde tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan Bakanlığın KUİP-351036621 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Yayın Tarihi: 10.07.2024

 

 

T.C.

BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisi’nin 05.09.2023 tarih ve 2023/81 sayılı kararı ile uygun bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2024 tarih 04.88 sayılı kararı ile değişiklikle uygun ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.03.2024 tarih ve 17413 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2022 tarih ve 14891 sayılı kararı doğrultusunda tapunun İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 117 ada 28, 30 ve 31 parsellerinde tescil gösteriminin kaldırılmasına yönelik hazırlanan Bakanlığın KUİP-351036621 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/500 ölçekli Tasarım/Uygulama Paftaları Değişikliği, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 10.07.2024 – 08.08.2024 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkarılacaktır.