Birim Formları

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararları

 

- 2023 yılı Ekim ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

1. Dumlupınar mah. 10184 Ada 1 p.- 1000 Ölçekli imar planı değişikliği Komisyon Kararı
2. Dumlupınar mah. 10184 Ada 1 p.- 1000 Ölçekli imar planı değişikliği Komisyon Karar özeti
3. Dokuz eylül üniv. 1000 Ölçekli imar planı değişikliği Komisyon Kararı
4. Dokuz eylül üniv. 1000 Ölçekli imar planı değişikliği Komisyon Karar özeti

5. 29 Ekim Mah. Maks projesi komisyon kararı
6. 29 Ekim Mah. Maks projesi komisyon karar özeti
7. 29 Ekim Mah. Maks projesi komisyon kararı (imar)
8. 29 Ekim Mah. Maks projesi komisyon karar özeti (imar)

9. Kızılçullu mah. 432 ada 1 p. ve 708 ada 1 p. 1000 Ölçekli imar planı değişikliği askı itirazı Komisyon Kararı
10. Kızılçullu mah. 432 ada 1 p. ve 708 ada 1 p. 1000 Ölçekli imar planı değişikliği askı itirazı Komisyon Karar özeti
11. 818 ada 39 parsel planı değ.Komisyon Kararı
12. 818 ada 39 parsel planı değ.Komisyon Karar özeti

13. Yol Boyu T. Göksu m. 42263 ada 1 p. Komisyon Kararı
14. Yol Boyu T. Göksu m. 42263 ada 1 p. Komisyon Karar özeti

 

- 2023 yılı Ağustos ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

1. 117 Ada 28 30 ve 31 parsel koruma amaçlı imar planı pafta değişikliği komisyon kararı

2. 117 Ada 28, 30 ve 31 parsel koruma amaçlı imar planı pafta değişikliği karar özeti

3. Buca kentsel yerleşik alan 1.etap 1/1000 ölçekli değişikliği komisyon kararı

4. Buca kentsel yerleşik alan 1.etap 1/1000 ölçekli değişikliği karar özeti

5. Buca kentsel yerleşik alan 1.etap 1/1000 ölçekli değişikliği komisyon kararı (Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu)

6. Buca kentsel yerleşik alan 1.etap 1/1000 ölçekli değişikliği karar özeti (Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu)

 

 

- 2023 yılı Temmuz ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

1. Trafo alanı Adatepe mah. 1-1000 ölçekli uyg. imar Komisyon Kararı

2. Trafo alanı Adatepe mah. 1-1000 ölçekli uyg. imar Komisyon Karar Özeti

 

 

- 2023 yılı Haziran ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

1. Yol Boyu Ticaret 50151 ada 2 p. M. Kemal Mah. 694-38 sk. Komisyon Kararı
2. Yol Boyu Ticaret 50151 ada 2 p. M. Kemal Mah. 694-38 sk. Komisyon Karar özeti
3. Yol Boyu T. Kuruçeşme m. 42675 ada 17 p. 203-47 Komisyon Kararı
4. Yol Boyu T. Kuruçeşme m. 42675 ada 17 p. 203-47 Komisyon Karar özeti
5. Yol Boyu T. Çamlık mah. 38763 ada 18 p. 843 sokak Komisyon Kararı
6. Yol Boyu T. Çamlık mah. 38763 ada 18 p. 843 sokak Komisyon Karar özeti
7. Buca kentsel yerleşik alan 1. etap. 1/1000 ölçekli değişk Kararı
8. Buca kentsel yerleşik alan 1. etap. 1/1000 ölçekli değişk Karar özeti
9. Tahsis talebi 8192 ada 3 p. Komisyon Kararı
10. Tahsis talebi 8192 ada 3 p. Komisyon Karar özeti
11. 7143 sayılı yasa gereği satın alma talebi 42659 ada 11 p. kararı
12. 7143 sayılı yasa gereği satın alma talebi 42659 ada 11 p. karar özeti

 

 

- 2023 yılı Mayıs ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

1. Yol Boyu T. İnönü m. 40121 ada 3 p. 670-1 Komisyon Karar özeti
2. Yol Boyu T. İnönü m. 40121 ada 3 p. 670-1 Komisyon Kararı
3. Trafo alanı kozağaç mah. 1-1000 ölçekli uyg. imar Komisyon Kararı
4. Trafo alanı kozağaç mah. 1-1000 ölçekli uyg. imar Komisyon Karar özeti
5. Depreme dayanıklı yapı tasarımında plan notu önerisi kararı (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)
6. Depreme dayanıklı yapı tasarımında plan notu önerisi karar özeti
7. Depreme dayanıklı yapı tasarımında plan notu önerisi kararı (Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu)
8. Depreme dayanıklı yapı tasarımında plan notu önerisi karar özeti

 

 

 

- 2023 yılı Nisan ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

1. 7143 sayılı yasa gereği satın alma talebi 20131 ada 5 parsel kararı
2. 7143 sayılı yasa gereği satın alma talebi 20131 ada 5 parsel karar özeti
3. Konak Maks projesi komisyon kararı
4. Konak Maks projesi komisyon karar özeti
5. 7143 sayılı yasa gereği satın alma talebi 38180 ada 14 parsel kararı
6. 7143 sayılı yasa gereği satın alma talebi 38180 ada 14 parsel karar özeti

 

- 2023 yılı Mart ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

 1. Park ismi değişim talebi kararı

2. Park ismi değişim talebi karar özeti

3. Scooter park talebi Komisyon Kararı

4. Scooter park talebi Komisyon Karar özeti

 

 

- 2023 yılı Ocak ayının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ait kararları

 1. 40372 ADA 3 PARSEL- 1000 Ölçekli imar planı değişikliği Komisyon Kararı

 2. 40372 ADA 3 PARSEL- 1000 Ölçekli imar planı değişikliği Komisyon Karar Özeti

 3. Yol Boyu Ticaret İnönü mah. 673 sk. Komisyon Kararı

 4. Yol Boyu Ticaret İnönü mah. 673 sk. Komisyon Karar özeti

 5. Yol Boyu Tic. Kuruçeşme mah. 205-27 sk. Komisyon Kararı

 6. Yol Boyu Tic. Kuruçeşme mah. 205-27 sk. Komisyon Karar özeti

 

Arşiv - İmar ve Bayındırlık Komisyonu Kararları