Mevzuatlar

27-06-2014

Üçüncül Düzey Mevzuat

Üst Yönetici Rehberi
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi
Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin ortak Çalışma Esas ve Usulleri
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi
Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi
Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi (2008-2010)
Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu İç Denetim Rehberi
Kamu İç Denetim Terimleri Sözlüğü
Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ(Sıra No 1)
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ(Sıra No 2)
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ(Sıra No 3)