Mevzuatlar

01-01-2014

İkincil Düzey Mevzuat

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
İç Denetçi Adayları Belirleme,Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği
 
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 
Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 
Kadro Tahsisi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı