Sivil Savunma
Sivil Savunma
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
 
Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekûn savunmanın en önemli unsurlarından biridir sivil savunma
 
-Savaş zamanı halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi;
-Afetlerde can ve mal kurtarılması;
-Büyük yangınlarda can ve mal kaybının azaltılması;
-Yok olmaları veya çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan kamu ve özel kurum ve kuruluşların korunması ile bunların acil onarımlarının yapılması;
-Savaş zamanı her türlü savunma faaliyetlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi;
-Cephe gerisinde halkın moralinin kuvvetlendirilmesi; konularını kapsayan SİLAHSIZ, KORUYUCU,KURTARICI önlem ve faaliyetler bütünüdür.
Bu hizmetlerin ülke düzeyinde yürütülmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlük Sivil Savunma hizmetlerini, İl ve İlçelerde Sivil Savunma Müdürlükleri,Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında Sivil Savunma Uzmanlıkları vasıtasıyla yürütmektedir.
İşte bu nedenle kurulan Belediyemiz Sivil Savunma Uzmanlığımıza ,7126 Sayılı Kanunun 6.bölüm 2 .ek maddesi ile kadrosu eklenerek İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün emri ile ataması yapılarak Valilik ve Kaymakamlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda hizmetlerini yürütmektedir.
Sivil Savunma Uzmanlığımızca sunulan hizmetler;
 
SEFERBERLİKLE İLGİLİ PLAN VE ERTELEME HİZMETLERİ, KORUYUCU GÜVENLİK HİZMETLERİ, SİVİL SAVUNMA EĞİTİM VE PLANLAMA HİZMETLERİ
 
 
SEFERBERLİKLE İLGİLİ PLAN VE ERTELEME HİZMETLERİ
 
Topyekûn Sivil Savunma ve Seferberlik hizmetleri çerçevesinde
- Personel araç erteleme iş ve işlemleri,araç envanterlerinin çıkarılarak güncel tutulması Kriz Bürosu Yönergesi,Alarm İş Takvimi 24 Saat Devamlı Çalışma Planlarının hazırlanarak, Kısmi ve Genel Seferberlik İlanında uygulanmak üzere Tebliğ Planında ve Seferberlik Sevk Planında görevlendirilen personellerin görev tebliği ve güncelleştirme işlemlerinin yapılması,
- 3634 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8 maddesi gereği Komisyonda kurumun temsilcisi olarak kararlara katılmak
- İlçemizde olması muhtemel tabi afetlere karşı hazırlanan İlçe Afet Destek Planında Belediyemize Ön Hasar Tespit Destek. Geçici İskân Destek,Güvenlik Destek ve Satın alma ,Kiralama,Elkoyma ve Dağıtım Destek Hizmetleri Grup Başkanlıklarında görev verilerek görevlerin yerine getirilmesi görevli personel ve araçların tespitinin yapılması
- Yine aynı İlçe Afet Destek Planı çerçevesince Çadırkent ve Çadırkent Yönetimi için Buca Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs alanı çadır kurma alanı olarak tespit edilmiş olup bu proje kapsamında belediyemiz personeli Çadırkent yönetimi ve Barınma ekibinde görevlendirilmiştir
- İlçe Destek Planı için gerekli çadır kurma yeri ,toplanma bölgeleri,moloz dökme yerleri önemli kavşak ve geçiş yerleri vb bilgiler toplanarak planda yer almıştır. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanınız.
www.izmir.gov.tr
 
 
KORUYUCU GÜVENLİK HİZMETLERİ
 
- Koruyucu Güvenlikle ilgili mevzuat gereği evrak bina personel ve haberleşme güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak tedbirleri ilgili birimlere duyurmak
- 2007/12937 Sayılı Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği yönerge, talimat hazırlanarak yangın ekiplerinin oluşturulması
- Koruma Planlarının hazırlanmasını sağlayarak uygulamasını denetlemek
SİVİL SAVUNMA PLAN VE EĞİTİM HİZMETLERİ
- Belediyemiz Sivil Savunma Planının hazırlanarak ekiplerin eğitimlerini gerçekleştirmek
- Yangın Talimatında görevlendirilen ekiplerin eğitimlerini gerçekleştirmek
- 28 Şubat Sivil Savunma Günü nedeniyle Valilik Makamınca görevlendirme yapılmış olup okullardaki öğrenciler eğitim ve tatbikata tabi tutulmuş olup eğitimlerinin gerçekleştirilmiştir.
 
 
HEDEFLERİMİZ
 
Toplumun temel taşı olan aile bireylerinin eğitimi tüm toplumu bilinçlendirme açısından atılan ilk adımdır . Belediyemizde görevli personelimizde aile fertleri olduğundan personelin eğitimlerini artırarak bilinçli bir toplum oluşturmak
Ülkemiz topraklarının %92 'sinin deprem riski taşıdığı .nüfusumuzun %95 nin bu bölgeler üzerinde yaşadığı ve afetlerin yarattığı hasar durumu
%64 Depremler
%16 Heyelanlar
%15 Su baskınları
%4 Yangın
%1 oranında çığ fırtına su yükselmesi dikkate alındığında öncelikle depremden ve doğal afetlerden korunmak için hazırlık çalışmalarının etkin olması gerekmektedir. Bunun için konu olarak depremi ele aldık.