Özel İdare Malları Davalık Oldu
Özel İdare Malları Davalık Oldu

Buca Belediyesi’nden kentte büyük tepkilere neden olan ve İzmir Valiliği’nce kurulan komisyon tarafından hazineye devredilen İl Özel İdaresi’ne ait milyonlarca liralık mülkle ilgili önemli bir hamle geldi. Belediye, Başkan Levent Piriştina’nın talimatıyla ilçede daha önce İl Özel İdaresi’ne ait 65 taşınmazın 18’inin hazineye devrinin iptali için 1, 2 ve 3. İdare mahkemelerine müracaat ederek İzmir Valiliği’ne karşı dava açtı.

 

Anayasaya Aykırı

 

Buca Belediyesi avukatları 3 ayrı dosya halinde İdare mahkemelerine müracaat etti. Müracaat dilekçesinde malların anayasa gereği bulunduğu yerel yönetime devredilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, “Hukuksal varlığı sona eren İl Özel İdaresi, belediye ve köylerin ortadan kalkmasıyla bağlantılı ve orantılı olarak, bu idarelerin hizmetleri hangi yerel yönetimin sorumluluk çevresine giriyorsa, taşınır ve taşınmaz mallarının, araç ve gereçleriyle hak ve borçlarının da aynı yerel kuruluşun mal varlığına dahil edilmesi Anayasa’nın 127. Maddesi gereğidir” denildi. Ayrıca taşra teşkilatı şube müdürlerinden oluşan komisyon üyelerinin de mallar üzerinde karar vermesinin doğru olmayacağı ifade edildi. Dilekçenin sonuç bölümünde de, “İzmir Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 12 Mayıs 2014 tarih ve 49 sayılı kararında ekli listede yer alan taşınmazların Maliye hazinesine devredilmesine ilişkin kararın yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline” şeklinde taleple dava açıldı.

 

“Buca’nın Malı Buca’da Kalmalı”

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun özel idare mallarının yerel yönetimlere devrine ilişkin verdiği mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, özel idare malları ile ilgili ‘Mallar İzmir’de kalacak ama İzmirlilerde kalmayacak. Umarım mesaj alınır ve hak yerini bulur’ demişti. Bu sözleri ve mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Biz Buca’nın malını korumakla yükümlüyüz. Buca’nın hakkını korumakla görevliyiz. Yaptığımız budur, dava açmamızın nedeni de budur” diye konuştu.