38845 Ada 16 Parsel Islah Düzeltmesi hk.
38845 Ada 16 Parsel Islah Düzeltmesi hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Kocatepe Mahallesi, 22-N-I-d pafta, 38845 ada, 16 nolu parselde, 2981/3290 sayılı Kanunun 10/c maddesine göre hazırlanan Islah Düzeltmesi İşlemi 3194 sayılı yasanın 19. Maddesi gereği Belediyemiz Encümeninin 12.03.2019 tarih, 2019/543 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyük Şehir Belediyesi Encümeninin 08.08.2019 tarih, 96772592.302.03-01.831 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

Söz konusu Islah Düzeltmesi uygulamasının bir kopyası, Müdürlüğümüz katında 16.09.2019 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkartılacaktır. İlgilileri askı süresi bitimi olan 15.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze müracaat edebileceklerdir.