1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.

"Buca Belediye Meclisi'nin 01.03.2018 tarih ve 2018/75 sayılı kararı ile kabul edilip İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2018 gün ve 05.536 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir İli, Buca İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 20 M II c paftada park alanında 1 adet 4.60x7.50 m ebatlarında trafo alanı ayrılmasına ilişkin Bakanlığın UİP-22317,5 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Önerisi"