Veteriner İşleri Müdürlüğü
Müdür :
 
Birol TOPAL
Dahili No: 1980
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

İlgili Sayfalar:

1) Veterinerlik Hizmetleri

2) Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Ambulansı

 

Açıklama:
 
Müdürlüğümüzde, 5393 ile 5216 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı gıda ve yem kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliğinin icrasına dair kanun ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama yönetmeliği hükümlerine dayanılarak görev yapmaktayız.
Bu doğrultuda, Müdürlüğümüz bünyesinde 2016 yılı faaliyet döneminde mevcut fiziksel, bilgi ve teknoloji ile insan kaynaklarına sunduğumuz hizmetleri, birimimizdeki yönetim ve kontrol sürecine ilişkin işleyişe ana hatları ile değinmekteyiz.
            
 
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçlar Adet
Ambulans 1 Adet
Çift Kabin Kamyonet 1 Adet
Bölmeli taşıma aracı  1 Adet
Yem dağıtım aracı 1 Adet

 

 

Müdürlüğümüzde bulunan tıbbi donanım Adet
Hemogram (Kan sayımı) Cihazı 1 Adet
Kan Biyokimya Cihazı 1 Adet
Röntgen Cihazı 1 Adet
Elektrokoter 1 Adet
Yoğun Bakım Kafesi 1 Adet
CR Röntgen Görüntüleme 1 Adet

 

Müdürlüğümüz Personel Kadrosu

  1. Veteriner İşleri Müdürü (Veteriner Hekim Müdür vekili görevi ile kadro görevini yürütmektedir.)
  2. Veteriner Hekim ( 3 kişi olup, kadro görevini yürütmektedir.)
  3. Veteriner Teknikeri 2 Kişi
  4. Taşınır Kayıt Yetkilisi 1 Kişi
  5. Zoonoz Hastalıklar Mücadele Ekibi İşçi personel 5 Kişi.
  6. Araç şoförü 5 Kişi
  7. İdari büroda görevli personel 3 Kişi.
  8. Rehabilitasyon Merkezi temizlik ve hayvanların bakım ve beslenmesi görevlisi 3 Kişi
  9. Mama odaklarına mama konulması ve temizliği görevlisi 1 kişi
  10. Engelli kedi evi temizlik bakım görevlisi 1 kişi