Kent Konseyi

Buca Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Grupları

 

 

BUCA KENT KONSEYİ MECLİSLERİ

1- KADIN MECLİSİ
2- EŞİTLİK MECLİSİ
3- GENÇLİK MECLİSİ
4- ÇOCUK MECLİSİ
5- ENGELLİ MECLİSİ

 

1. KADIN  MECLİSİ

a- Kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin özgür, demokratik ve hoşgörü çerçevesinde fikir üretmelerini, bilinçlenmelerini, 

b- Toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarda söz sahibi olmalarını, 

c- Kadınların ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek çözüm ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarını sağlamaktır.

 

KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU (2018 Haziran)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

MELİKE UĞUR AKTAN

ÜYE

NAFİZE UTKAN

ÜYE

GÜZİDE ZEREN

ÜYE

MELEK CİRİKÇİEL

ÜYE

NİHAL YİĞİT

ÜYE

NERMİN KAYNAK

ÜYE

ENGİN ÖNER

ÜYE

AYŞENUR SENEM

ÜYE

NEFİZE SELÇUK

ÜYE

SEVİNÇ BALIM

YEDEK ÜYE

SİBEL ARAT

YEDEK ÜYE

SEHER BALTA

YEDEK ÜYE

HATİCE KÜNÇ

 

2. EŞİTLİK MECLİSİ

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığı başta olmak üzere  dil,din,ırk felsefi  inanç,yaş ,kabiliyet,tür ve benzeri tüm ayrımcılıklara karşı öncelikle yerel düzeyde olmak üzere politika üretmek amacıyla  Mart 2017’de kurulmuştur.

a. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanarak cinsel yönelim  ve cinsiyet kimliğine  dayalı  şiddet,ayrımcılık ve nefret  söylemiyle mücadele konusunda  faaliyet  yürütür.

b. İnsan  hakları alanında yurttaşlara yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar yapar .

EŞİTLİK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU (2018 Haziran)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

MAHMUT ŞEREN

BAŞKAN YARDIMCISI

OKAN İNCEDAYI

SEKRETER

MEHMET CAN KARAHAN

ÜYE

RAMAZAN CABBAR

ÜYE

BURAK KÖSE

ÜYE

ECEM PAYCU

ÜYE

SEDA NUR DOĞU

ÜYE

ZUHAL YILDIZ

ÜYE

SAMET OLUK

ÜYE

MELEK YAZIBAĞLI

YEDEK ÜYE

BUSE GÜLDİKEN

YEDEK ÜYE

GİZEM AKMANER

YEDEK ÜYE

ERSİN ESİRGEMEZ

YEDEK ÜYE

İLKNUR İNANÇ

 

3. GENÇLİK MECLİSİ

 

a) Avrupa Birliği'ne katılım süreci içerisinde, Avrupa kurumlarını ve Avrupa Birliği ülkelerindeki gençlik çalışmalarını tanıtıcı, deneyim paylaşımına ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim ve değişim programları geliştirmek, 

b) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak, 

c) Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak, 

d) Kent gençliğini, ulusal uluslar arası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslar arası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek, 

e) Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek, 

f) Gençlerin girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek, 

g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını artırmak, 

h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini ?ortaklık? bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak, 

i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edece uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek, 

j) Gençlik Meclisi yaş sınırı 15-30'dur. 

 

 

Buca Kent Konseyi Gençlik Meclisi Basın Bülteni

 

Bizler, 3 Ocak 2013 tarihinde bir araya gelerek Buca Belediyesi Güzel Sanatlar Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulla Buca Gençlik Meclisi'nin kuruluşunu ilan ettik.

 

Bugün bünyemizde; Kültür-Sanat Çalışma Grubu, Halkla İlişkiler ve İletişim Çalışma Grubu, Toplumsal Kalkınma ve Eğitim Çalışma Grubu, Doğal Yaşam - Çevre ve Spor Çalışma Grubu olmak üzere 4 çalışma grubu bulunduruyoruz.

 

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye yasasının 76. Maddesi uyarınca kurulması zorunlu olan Kent Konseyleri altında, gönüllülük temelinde oluşturulan gençlik meclislerinin Buca yapılanması olarak, genelde ve ulusalda birçok projeyi hayata geçirmeyi ve Buca Gençlik Meclisi olarak, kentimiz gençlerine temsil etmeyi ve bu amaca yönelik çalışmalarda bulunmayı hedeflemekteyiz.

 

Bizler, Buca Gençlik Meclisi olarak, kentimiz gençlerinin meclis çatısı altında, uzlaşma ortamı içinde, fikirlerini açıkça ifade edebileceklerine, kentimiz sorunlarına çözüm üretebileceklerine, çeşitli konularda projeler üretip hayata geçirebileceklerine ve yerel yönetimlerin karar alma mekanizmalarına daha hızlı dahil olabileceklerine inanmaktayız.

 

Bu bağlamda, nüfusunun çoğunluğu gençlerden oluşan, aynı zamanda üniversite kenti olan Buca'da Gençlik Meclisi'nin ve gençlik çalışmalarının olması gerektiğini düşünüyor ve Buca Gençlik Meclisi olarak tüm 15-30 yaş arası Bucalı gençlere “Benim de bir fikrim var” diyorsan “Gel bizimle, birlikte üretelim” diyoruz ve desteklerini bekliyoruz.

 

 

GENÇLİK MECLİSİ

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

BİNNUR EKİCİ

BAŞKAN YARDIMCISI

OZAN ŞENYÜZ

ÜYE

İREM MUCUK

ÜYE

ONUR OCAK

ÜYE

SEZGİN ERDEM

ÜYE

ÇINAR YILMAZ

ÜYE

ŞEYDA ULCAYA

YEDEK ÜYE

SELİNAY AYDIN

YEDEK ÜYE

ONUR DENİZ AKBAYOĞLU

YEDEK ÜYE

HÜSEYİN AKKAYA

 

 

4. ÇOCUK MECLİSİ

a- Çocukların, kentlilik bilincini geliştirmelerini, 

b- Çocukların çevreye, insan haklarına duyarlı, saygılı, araştıran, üreten, girişimci; topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlar. 

c- Çocuk Meclisi yaş sınırı 7-15'tir.

 

ÇOCUK MECLİSİ YÜRÜTME KURULU (2018 Haziran)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

DENİZ ERDEM

BAŞKAN YARDIMCISI

SEZEN BİRSU KAHYA

ÜYE

ARMAĞAN AKBAL

ÜYE

RÜZGAR BULUT

ÜYE

DOĞA KARADELİ

ÜYE

IRMAK ÇABUKÇA

ÜYE

ZEYNEP ÇABUKÇA

ÜYE

ARDA BARAN KURAL

ÜYE

OZAN YILMAZ

ÜYE

EGEMEN ŞANLI

YEDEK ÜYE

IRMAK FERİZE ALDEMİR

YEDEK ÜYE

MÜRÜVVET PORTAKAL

YEDEK ÜYE

BATU CUMHUR AKTAN

YEDEK ÜYE

ALİ EFE BAYRAKTAR

 

 

5. ENGELLİ MECLİSİ

a) Buca' da yaşayan engellilerin birlik ve beraberliğini,

b) İstihdam, eğitim, mimari engeller ve sağlık sorunlarına çözüm üreterek engellilerin toplum içinde kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarını,

c) Engelli insanların hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlar.

ENGELLİLER MECLİSİ YÜRÜTME KURULU (2018 Haziran)

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

GÜNDÜZ KOÇAK

ÜYE

FATMA YAZGAN

ÜYE

ÖZDEN ÜNAL

ÜYE

NURİYE AYDIN

ÜYE

İBRAHİM ULAŞ ERGİN

ÜYE

ALİ RIZA ARSLAN

ÜYE

CEMİL DEMİR

ÜYE

GÜLŞAH SATAR

ÜYE

MUSTAFA ÖZTEN

ÜYE

GÜLER DEMİRCİ

YEDEK ÜYE

GÜNNUR ONBAŞI

YEDEK ÜYE

SADRETTİN KARABAŞ

YEDEK ÜYE

VAHDET GÜRBÜZ

YEDEK ÜYE

YUSUF GÜLMEZ

 

 

 

ESNAF VE ZANAATKARLAR MECLİSİ

 

a) Buca esnafı ve Buca' da yaşayan insanlar arasındaki sorunları tespit ederek ortak paydada buluşmalarını sağlar, 

b) Esnaf teşkilatlarıyla birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek Buca esnafını destekler, Buca halkının Buca' da alış veriş yapmalarını sağlar, 

c) Kayıt dışı esnafla mücadele ederek hem vergi hem kira veren esnafa destek olur, hem de halkın sağlıklı ve ayıpsız ürünlere sahip olmasını sağlar, 

d)Esnaf ve Yerel Yönetim arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalışma yapılmasını sağlar.

 

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI MECLİSİ

 

a) Buca' daki Sivil Toplum Kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayarak Buca Sivil Toplum Platformunu oluşturur, 

b)Üyelerin hemşerilik bilincini pekiştirerek kentin sorunları ile ilgili tespitler yapıp çözüm yolları ve projeler üretir, 

c) Sivil Toplum Kuruluşları ile Belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek için çalışmalar yapılmasını sağlar. 

 

STK MECLİSİ

GÖREV

AD SOYAD

BAŞKAN

YILMAZ YILDIZ

BAŞKAN YAR.

SABAHAT KILIÇ

ÜYE

ORHAN ALSAÇ

ÜYE

NAİL DAĞDELEN

ÜYE

ŞADIMAN BÜYÜKBAYRAKTAR

ÜYE

HIDIR AKYOL

ÜYE

HATİCE GÜRSAN

ÜYE

NURAY ZENGİN

ÜYE

HAŞİM KARAMAN

ÜYE

M.FATİH UYGAN

 

 

BUCA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARI

1- Çevre Düzenleme, Doğa ve Tabiat Varlıkları ile Hayvanları Koruma Çalışma Gurubu 

2- Eğitim, Kültür ve Spor Çalışma Grubu 

3- Emekliler ve Yaşlılar Çalışma Grubu 

4- İmar ve Şehircilik Çalışma Grubu 

5- Kamu Kaynaklarını Doğru Kullanma Çalışma Grubu 

6- Köyleri Geliştirme Çalışma Grubu 

7- Proje Çalışma Grubu 

8- Sivil Savunma Çalışma Grubu 

9- Sosyal Yardım ve Sağlık Çalışma Grubu 

10- Üretim ve İstihdam Çalışma Grubu

 

ÇALIŞMA GURUPLARI NEDİR ?

Düşüncelerin geliştirildiği ortak noktaların buluştuğu çözüme yönelik eylemlerin ve bunların önceliklerinin belirlendiği üretim platformudur.

 

ÇALIŞMA GURUPLARI NE YAPAR?

Kurdukları konu, alan ve sorun ile ilgili eylem planı yapar; düşüncelerine göre projeler hazırlar.

 

ÇALIŞMA KONULARI NELER OLABİLİR?

Çalışma konuları toplumun ortak ihtiyaçlarının karşılanması, ortak sorunların çözümüne, kamusal yararın çoğaltılmasına yönelik konular çalışma konuları olarak belirlenebilir.